පොදුරද මඩුළු සමුළුවට කොළඹ පාසල් 35ක් වැසේ.

Tuesday, 05 November 2013 - 7:28

%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%AF+%E0%B6%B8%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A+35%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%9A.
හෙට (06) සිට පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය රාජ්‍ය නායක සමුළුව අවසන් වන තුරු කොළඹ නගර සභාවේ පාසල් 29ක් වසා තැබෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසනවා. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලේකම් අනුර දිසානායක හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය සිදුකළ විමසීමකදී සදහන් කළේ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය රාජ්‍ය නායක සමුළුව සඳහා ආරක්ෂාව සපයන නිලධාරීන්ට සහ වෙනත් කාර්ය මණ්ඩලවලට අවශ්‍ය නවාතැන් පහසුකම් සැපයීම සදහා මෙම විද්‍යාල පරිශ්‍රයන් යොදා ගැනීමට නියමිත බවයි. තවත් පාසල් 6ක් නොවැම්බර් 7 වන දා, 8 වන දා සහ 9 වන දා සිට අදාළ අදාළ කාලය තුළ වසා තැබෙනවා.

නොවැම්බර් 6 වැනිදා සිට 19 වැනිදා දක්වා වැසෙන පාසල්.

කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය

මාළිගාවත්ත බාරොන් ජයතිලක විද්‍යාලය

මාළිගාවත්ත රාජසිංහ විද්‍යාලය

මරදාන අශෝක විද්‍යාලය

ආනන්ද විද්‍යාලය

විහාරමහා දේවි විද්‍යාලය

සංඝරාජ විද්‍යාලය

කොම්පඤ්ඤවීදිය සිරිකුරුස සිංහල විද්‍යාලය

කොම්පඤ්ඤවීදිය සිරිකුරුස දෙමළ විද්‍යාලය

ටී.බී. ඡයා විද්‍යාලය

අල් - ඉක්බාල් විද්‍යාලය

මිහිදු විද්‍යාලය

කෙසෙල්වත්ත අල් - හික්මා විද්‍යාලය

කොටහේන මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය

මිලාගිරිය ශාන්ත පාවුළු කාන්තා විද්‍යාලය

බම්බලපිටිය හින්දු විද්‍යාලය

විශාඛා විද්‍යාලය

ඉසිපතන විද්‍යාලය

බොරැල්ල සී. ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර විද්‍යාලය

සුසමයවර්ධන විද්‍යාලය

රාජකීය විද්‍යාලය

ඞී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය

තර්ස්ටන් විද්‍යාලය

සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය

මරදාන ආනන්ද බාලිකා විද්‍යාලය

ගෝතමී බාලිකා විද්‍යාලය

නාලන්දා විද්‍යාලය

මහාබෝධි විද්‍යාලය

සාරිපුත්‍ර විද්‍යාලය  


නොවැම්බර් 7 වැනිදා වැසෙන පාසල්

රත්නාවලී බාලිකා විද්‍යාලය

එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඞී. බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය

ක්ලිෆ්ටන් කාන්තා විද්‍යාලය


ආඩිඅම්බලම විද්‍යාලය නොවැම්බර් 8 වන දා සිට 18 වන දා දක්වා වසා තැබෙනවා. එමෙන්ම මරදානේ අල් - හිදායා විද්‍යාලය සහ ඒ.ඊ. ගුණසිංහ විද්‍යාලය නොවැම්බර් 9 වන දා 19 වන දා දක්වා වසා තැබෙනු ඇති.