ඉදිරි සති 3 තුළ අකුණු ගැන අවධානයෙන් සිටින්න.

Tuesday, 05 November 2013 - 7:38

%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%92+3+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%85+%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1.
ඉදිරි සති 3ක කාලය තුළ අකුණු අනතුරු ඉහළ යා හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. ඒ පිළිබදව වඩාත් අවධානයෙන් කටයුතු කළ යුතු බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දෙන්නේ. මේ අතර, ඉදිරි පැය 24 තුළ ද දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල තද වැසි ඇති විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළා.