සමාජවාදී තරුණ සංගමය කොටුවේ අත්පත්‍රිකා බෙදයි.

Wednesday, 06 November 2013 - 13:13

%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AB+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B6%B6%E0%B7%99%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B7%92.
තරුණයින් සමාජ උවදුරුවලින් ගලවා ගැනීම සඳහා ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් සමාජවාදී තරුණ සංගමය විසින් අද (06) ආරම්භ කළා. එය දිවයිනේ ප්‍රධාන නගර ඉලක්ක කර ගනිමින් සිදුකරන බවයි එහි ජාතික සංවිධායක බිමල් රත්නායක කියා සිටියේ. එහි පළමු අදියර සඳහා කොටුව දුම්රිය ස්ථානය ඉදිරිපිටදී එක්වෙමින් ඔහු කියා සිටියේ විවිධ උවදුරුවලට ගොදුරු වූ තරුණ ප්‍රජාව සමාජගත කිරීමේ නිසි වැඩපිළිවෙලක් රටට අවශ්‍ය බවයි.