මොහු හඳුනනවාද?

Wednesday, 06 November 2013 - 20:04

%E0%B6%B8%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%94+%E0%B7%84%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%AF%3F
මාවනැල්ල - බෙලිගම්මන පොත්ගුල් විහාරයේ තැන්පත්කර තිබූ පෞරාණික බුදු පිළිම 25 ක්, කරඬු 3 ක් සොරාගැනීමට සම්බන්ධ සැකකරුගේ රුවට සමාන සිතුවමක් පොලිස් මූලස්ථානය විසින් අද මාධ්‍ය වෙත නිකුත් කළා. වයස අවුරුදු 40 ත් 43 ක් පමණ, උස අඩි 5 යි අඟල් 8 ක් පමණ, තළෙලූ සිරුර, දිගැටි මුහුණක් ඇති සැකකරු සම්බන්ධයෙන් තොරතුරක් ඇතොත් 035 224 7222, 035 222 2674, 0777 699 950, 0772 321 522 යන දුරකථන අංකවලට දැනුම් දෙන ලෙසයි පොලිස් මූලස්ථානය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ.

[JPG]70844[/JPG]