වීඩියෝ : පළාත් පාලන නියෝජිතයන්ට ජනපතිගෙන් උපදෙසක්.

Thursday, 07 November 2013 - 7:34

%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D+%3A+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A.
ජනතා අවශ්‍යතා පිළිබඳව අලූතින් සිතමින් උපරිම ලෙස මහජන සේවයට කැපවිය යුතු බව පළාත් පාලන නියෝජිතයන්ට ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා දැනුම් දෙනවා. මහජන නියෝජිතයන් පත්වන්නේ ජනතාවගේ සුභසිද්ධිය උදෙසා කටයුතු කිරීමට මිස තමන්ගේ පෞද්ගලික සුභසිද්ධිය උදෙසා කටයුතු කරගැනීමට නොවන බවයි ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දෙන්නේ. වීරකැටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ නව කාර්යාල සංකීර්ණය ඊයේ (06) පස්වරුවේ විවෘත කරමින් ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මේ බව සඳහන් කළා.