ගාල්ල - මාතර අධිවේගී මඟ ජනවාරි 26 විවෘත වේ.

Tuesday, 12 November 2013 - 8:21

%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD+-+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%9C%E0%B7%93+%E0%B6%B8%E0%B6%9F+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92+26+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%9A.
ගාල්ල - මාතර අධිවේගී මාර්ගය ලබන වසරේ ජනවාරි 26 වන දා ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විවෘත කෙරෙන බව යෞවන කටයුතු සහ නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම පවසනවා. ඊයේ (11) මාතර පැවැති උත්සවයකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ මේ සමඟ ගොඩගම සිට බෙලිඅත්ත දක්වා දිවෙන අධිවේගී මාර්ගයට ද මුල් ගල තබන බවයි.