වීඩියෝ : ලොව සමීප කිරීම පොදු රද මඩුලු කාර්යයි - CHOGM 2013

Friday, 15 November 2013 - 12:36

%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D+%3A+%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B6%B4+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%BB%E0%B6%AF+%E0%B6%B8%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92+-+CHOGM+2013
නව මං පෙත් සොයමින් මතු වන අභියෝගවලට නොපැකිලිව මුහුණ දෙමින් පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයට දිගු ගමනක් යෑමට ඇතැයිද  දැනුම බෙදා හදා ගනිමින් ඒ ගමන එකාවන්ව යායුතුයැයි ද පොදු රාජ්‍ය මණ්ලයේ මහ ලේකම් කමලේශ් ෂර්මා සමුළුව අමතමින් ප්‍රකාශ කළේය.

පොදු රාජ්‍ය මණ්ලයේ කාර්ය භාරය වීය යුත්තේ ලොව රටවල් සමීප කිරීම බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

සමාජ දුරස්ථ භාවය ආරක්ෂා නොකරන පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට
Monday, 25 May 2020 - 15:49

සමාජ දුරස්ථ භාවය ආරක්ෂා නොකරන පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ගැනීම... Read More

රජයෙන් ජනතාව වෙත විශේෂ ඉල්ලීමක්
Monday, 25 May 2020 - 15:29

ඇඳිරි නීතිය ලිහිල් කිරීමෙන් පසුවද සෞඛ්‍ය නියමයන් පිළිපදිමින්... Read More

ඛාදනය වන දොඩන්දූව ධීවර වරාය (වීඩියෝ)
Monday, 25 May 2020 - 15:24

ගාල්ල හික්කඩුව දොඩන්දූව ධිවරවාරය කාදනයට ලක්ව ඇති බැවින්... Read More