වීඩීයෝ : Update : ‘‘දහම් සවිය’’ ඇරඹෙයි.

Sunday, 17 November 2013 - 22:04

%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%93%E0%B6%BA%E0%B7%9D+%3A+Update+%3A+%E2%80%98%E2%80%98%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA%E2%80%99%E2%80%99+%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92.

කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආර්.දුමින්ද සිල්වාගේ සංකල්පයක් මත ක්‍රියාත්මක වන ‘‘දහම් සවිය’’ සර්වාගමික සිද්ධස්ථාන පුනර්ජීවය කිරීමේ වැඩසටහන් මාලාවේ පළමු අදියර ඉල් මස පුරපසලොස්වක පොහෝ දිනය වන ඊයේ (17) දිනයේදී ආරම්භ වුණා. ‘‘දහම් සවිය’’ සර්වාගමික සිද්ධස්ථාන පුනර්ජීවය කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ විහාරස්ථාන, කතෝලික දේවාස්ථාන, හින්දු කෝවිල් මෙන්ම, මුස්ලිම් දේවස්ථාන සංවර්ධනය කිරීම සඳහා මූල්‍යාධාර පිරිනැමීම මෙමගින් සිදුවනවා.

කොළොන්නාව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආසන සංවිධානයක, කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී, ආර්. දුමින්ද සිල්වාගේ සංකල්පයක් වන ‘‘දහම් සවිය’’ වැඩසටහනේ පළමු අදියර ඊයේ පැවැත්වුණේ අංගොඩ - කැළණිමුල්ල, ශ්‍රී විජේරත්නාරාම විහාරස්ථානයේදීයි. මන්ත්‍රීවරයා විහාරාධිපති පූජ්‍ය කළුගල්ලේ ධර්මරත්න හිමියන් බැහැ දැකීමෙන් අනතුරුව සිල්සමාදම් වීමට පැමිණි සැදැහැවතුන් වෙත ආහාර ද්‍රව්‍ය පරිත්‍යාග කිරීම ද සිදුවුණා. ඉන් පසු ‘‘දහම් සවිය’’ වැඩසටහන යටතේ ආගමික සිද්ධස්ථාන පුනර්ජීවය වෙනුවෙන් වූ මූල්‍යාධාරය දුමින්ද සිල්වා මන්ත්‍රීවරයා අතින් විහාරාධිපති හිමියන් වෙත පූජා කළා.

මේ එහිදී අදහස් දැක්වූ අංගොඩ - කැළණිමුල්ල, ශ්‍රී විජේරත්නාරාම විහාරස්ථානයේ දායක සභා ලේකම් කත්‍රීආරච්චිගේ සීලරත්න සඳහන් කළේ දීර්ඝ කාලයක් පුරා විහාරස්ථානයට අඩුපාඩුවක්ව පැවති චෛත්‍ය ඉදිකිරීමේ කටයුතුවලට මෙම මූල්‍යාධාර යොදා ගන්නා බවයි. ආර්.දුමින්ද සිල්වා මන්ත්‍රීවරයා සිදුකරන මෙම සත්ක්‍රියාව බුද්ධ ශාසනයටම වැදගත් වන බව ද ඔහු සඳහන් කළා.

‘‘දහම් සවිය’’ සර්වාගමික සිද්ධස්ථාන පුනර්ජීවනය කිරීමේ දෙවන අදියර පැවැත්වුණේ අතුරුගිරිය - පෝරේ පුරාණ ශ්‍රී මහා විහාරස්ථානයේදීයි. මහා සංඝරත්නය බැහැ දැකීමෙන් අනතුරුව ආර්.දුමින්ද සිල්වා මන්ත්‍රීවරයා විහාරස්ථානයේ සැදැහැවතුන් ද හමුවුණා. අනතුරුව, ආර්.දුමින්ද සිල්වා මන්ත්‍රීවරයා එම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති පූජ්‍ය රුක්මලේ ධර්මකිත්ති නායක හිමිපාණන් වෙත ‘‘දහම් සවිය’’ මූල්‍යාධාරය පූජා කළා. මේ එම අවස්ථාවේදී අදහස් දැක්වූ අතුරුගිරිය පෝරේ පුරාණ ශ්‍රී මහා විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති ප්‍රවීන ආචාර්ය පූජ්‍ය රුක්මලේ ධර්මකිත්ති නායක හිමියන් සඳහන් කළේ ආර්.දුමින්ද සිල්වා මන්ත්‍රීවරයා සිදුකරන මෙම දැහැමි ක්‍රියාව අගය කරන බවයි. මෙය රටේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ උන්නතිය සඳහා ද ඉවහල් වනු ඇති බවයි උන්වහන්සේ පෙන්වා දුන්නේ.

Update : Monday, 18 November 2013 - 7:50 AM
------------------------------------------------------------------------------------

rn

මන්ත්‍රී ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතාගේ සංකල්පයක් මත දහම් සවිය ඇරඹෙයි...

Sunday, 17 November 2013 - 22:04

කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතාගේ සංකල්පයක් මත ක්‍රියාත්මක වන ‘‘දහම් සවිය“ සර්ව ආගමික සිද්ධස්ථාන පුනර්ජීවය කිරීමේ වැඩසටහන් මාලාවේ පළමු අදියර ඉල්මස පුර පසලොස්වක පොහෝ දිනය වන අද දිනයේදී ආරම්භ වුණා.

rn

දහම් සවිය සර්ව ආගමික සිද්ධස්ථාන පුනර්ජීවය කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ විහාරස්ථාන, කතෝලික දේවස්ථාන,හින්දු කෝවිල් මෙන්ම මුස්ලිම් දේවස්ථාන සංවර්ධනය කිරීම සදහා මූල්‍යාධාර පිරිනැමීම සිදුවනවා.

rn

කොලොන්නාව ආසන සංවිධායක, කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතාගේ සංකල්පයක් වන ‘‘දහම් සවිය“ වැඩසටහනේ පළමු අදියර අද පැවැත්වුණේ, අංගොඩ, කැලණිමුල්ල, ශ්‍රී විජේරත්නාරාම විහාරස්ථානයේදී.

rn

මන්ත්‍රීවරයා එම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති පූජ්‍ය කළුගල්ලේ ධර්මරත්න හිමියන් බැහැ දැකීම පළමුව සිදු කළා.අනතුරුව පොහෝ දිනය නිමිත්තෙන් සිල් සමාදන්වීමට පැමිණි සැදැහැවතුන් වෙත ආහාර ද්‍රව්‍ය පරිත්‍යාග කිරීම ද ආර්. දුමින්ද සිල්වා මන්ත්‍රීවරයා අතින් සිදුවුණා.

rn

ඉන්පසු දහම් සවිය වැඩසටහන යටතේ ආගමික සිද්ධස්ථාන පුනර්ජීවය වෙනුවෙන් වූ  මුල්‍යාධාරය දුමින්ද සිල්වා මන්ත්‍රීවරයා අතින් විහාරාධිපති හිමියන් වෙත පූජා කළා.

rn

 

rn

‘‘දහම් සවිය“ සර්ව ආගමික සිද්ධස්ථාන පුනර්ජීවනය කිරීමේ දෙවන අදියර පැවැත්වුණේ, අතුරුගිරිය පෝරේ පුරාණ ශ්‍රී මහා විහාරස්ථානයේදී.

rn

 

rn

මහා සංඝ රත්නය බැහැ දැකීමෙන් අනතුරුව ආර්. දුමින්ද සිල්වා මන්ත්‍රීවරයා විහාරස්ථානයේ සැදැහැවතුන් ද හමුවුණා.

rn

 

rn

අනතුරුව ආර්. දුමින්ද සිල්වා මන්ත්‍රීවරයා එම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති පූජ්‍ය රුක්මලේ ධර්මකිත්ති නායක හිමිපාණන් වෙත දහම් සවිය මූල්‍යාධාරය පූජා කළා.

rn


[JPG]71590_1[/JPG]
[JPG]71590_2[/JPG]
[JPG]71590_3[/JPG]
[JPG]71590_4[/JPG]
[JPG]71590_5[/JPG]
[JPG]71590_6[/JPG]
[JPG]71590_7[/JPG]
[JPG]71590_8[/JPG]
[JPG]71590_9[/JPG]
[JPG]71590_10[/JPG]
[JPG]71590_11[/JPG]
[JPG]71590_12[/JPG]
[JPG]71590_13[/JPG]
[JPG]71590_14[/JPG]
[JPG]71590_15[/JPG]
[JPG]71590_16[/JPG]දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවෙන් සිහි කැදවීමක්
Tuesday, 02 June 2020 - 11:30

දුම්රියෙන් ප්‍රවාහන පහසුකම් සලසා ගැනීම සඳහා මෙතෙක් ආයතන... Read More

කොවිඩ් -19 අසාදනය වී සුවය ලැබූ නාවික හමුදා සාමාජිකයන් ගණන 415 දක්වා ඉහළට
Tuesday, 02 June 2020 - 11:19

කොවිඩ් - 19 ආසාදනය වී මේ දක්වා සුවය ලැබූ නාවික හමුදා සාමාජිකයන්... Read More

සංචාරක නියෝජිතයින් ගෙන එන සංචාර සඳහා සේවා සැපයීම් වැට් බද්දෙන් නිදහස්
Tuesday, 02 June 2020 - 11:16

සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ ලියාපදිංචි සංචාරක නියෝජිතයින්... Read More