විශේෂ රාජකාරිවල නිරතවූ පොලිස් නිලධාරීන්ට දින 3 ක නිවාඩුවක්.

Monday, 18 November 2013 - 10:40

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1+3+%E0%B6%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A.
පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය සමුළුවේ විශේෂ රාජකාරිවල නිරතවන ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක ඇතුලූ ඊට පහළ ශ්‍රේණිවල සියලූම නිලධාරීන්ට දින 3 ක නිවාඩුවක් ලබාදීමට පොලිස්පතිවරයා තීරණය කර තිබෙනවා. සිය රාජකාරී අවසන් වූ දින සිට මෙම විවේක කාලය ක්‍රියාත්මක බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේ.