කෑගල්ලට මාතෘ සායන 36ක්.

Tuesday, 26 November 2013 - 14:21

%E0%B6%9A%E0%B7%91%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%98+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B1+36%E0%B6%9A%E0%B7%8A.
දැයට කිරුළ ජාතික ප්‍රදර්ශනයට සමගාමීව කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ දුෂ්කර ප්‍රදේශවල ජනතාවට අවශ්‍ය සෞඛ්‍ය පහසුකම් නැංවීමට රුපියල් මිලියන 432 ක මුදලක් වෙන්කර තිබෙනවා. ඒ යටතේ මාතෘසායන මධ්‍යස්ථාන 36 ක් ඉදිකිරීම මේ වනවිට ආරම්භ කර ඇති බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළේ. එක් සායන මධ්‍යස්ථානයක් සඳහා වැය කෙරෙන මුදල රුපියල් මිලියන 12ක්


කසළ තේ කිලෝ 17,643ක් අල්ලයි
Monday, 01 June 2020 - 7:42

පරිභෝජනයට නුසුදුසු කසල තේ කිලෝග්‍රෑම් 17,634ක් වැල්ලම්පිටිය... Read More

අද දුම්රිය ගමන් වාර 37ක්
Monday, 01 June 2020 - 7:33

පිට පළාත්වල සිට කොළඹට පැමිණෙන පෞද්ගලික සහ රාජ්‍ය අංශයේ සේවකයින්ට... Read More

ජාඇළ ත්‍රිපෝෂ කම්හල වසා දැමේ
Monday, 01 June 2020 - 7:25

බඩඉරිඟු ලබාගත නොහැකිවීම නිසා ජාඇළ ත්‍රිපෝෂ කම්හල වසා දමා... Read More