අංශ 04 කින් අයවැය අසමත් - හෙළ උරුමය.

Tuesday, 26 November 2013 - 19:27

%E0%B6%85%E0%B6%82%E0%B7%81+04+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A+-+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B7%85+%E0%B6%8B%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B6%BA.
2014 වසර සඳහා රජය ඉදිරිපත් කළ අයවැය අසමත් අයවැයක් බව ජාතික හෙළ උරුමය පවසනවා. එහි ජාතික සංවිධායක නිශාන්ත ශ්‍රී වර්ණසිංහ කොළඹ අද (26) පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී  කියා සිටියේ ආර්ථික උපාය මාර්ග, මූල්‍ය විනය, කළමනාකරණය සහ සැලසුම් කිරීම යන අංශ 04 න්ම ආණ්ඩුව අසමත් වී ඇති බවයි. රාජ්‍ය සේවකයන්ට ලබාදී ඇත්තේ සුළු වැටුප් වැඩිවීමක් බවද ඔහු ප්‍රකාශ කළා.