25,000ට අඩු ආදායම් ලාභීන්ට ආහාර සලාකයක් ?

Wednesday, 27 November 2013 - 7:38

25%2C000%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B7%94+%E0%B6%86%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%B7%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%86%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%3F
රුපියල් 25,000 කට අඩු මාසික ආදායමක් ලබන පවුල්වලට ආහාර සලාකයක් ලබාදී අයවැය යෝජනා ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ජාතික භාෂා හා සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර ඊයේ (26) පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළා. ඔහු කියා සිටියේ රුපියල් 25,000ට අඩු ආදායමක් ලබන පවුල් දිළිඳු පවුල් ලෙස හැදින්විය හැකි බවයි. ඒ පිළිබඳව සහ අයවැය දෙවන වර කියවීමේ විවාදයේ තොරතුරු ඇතුළත් අයවැය 2014 විශේෂාංගය.

 
[MP3]s72194[/MP3]