නිවසේ දී විදුලිසැර වැදී පුද්ගලයෙකු මිය යයි.

Wednesday, 27 November 2013 - 9:15

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BB+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92.
බණ්ඩාරවෙල - බෝගහමුල්ල ප්‍රදේශයේ දී විදුලිසැර වැදීමෙන් 50 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකු මිය ගොස් තිබෙනවා. තමන් පදිංචි නිවසේ එක් කාමරයක සිට තවත් කාමරයකට විදුලිය ලබා ගැනීමට රැහැන් සවි කිරීමේදීයි ඔහුට විදුලි සැර වැදී ඇත්තේ. පසුව මිය ගිය පුද්ගලයාගේ බිරිද වියළි ලීයකින් අදාළ රැහැන් ඉවත් කර ඔහු බණ්ඩාරවෙල රෝහලට ඇතුළත් කළත් ඒ වන විටත් මෙම පුද්ගලයා මිය ගොස් සිටි බව පොලීසිය ප්‍රකාශ කළා.