වීඩියෝ: අමුඩ ගසාගත් ගොවීන් පිරිසක් කොටුව දුම්රියපල ඉදිරිපිට.

Monday, 02 December 2013 - 19:10

%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%3A+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%A9+%E0%B6%9C%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B4%E0%B6%BD+%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7.
2014 අයවැයෙන් තම ඉල්ලීම් ඉටුනොවූ බව පවසමින් සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනය අද පස්වරුවේ කොටුව දුම්රියපළ ඉදිරිපිට විරෝධතාවක සහ අත්පත්‍රිකා බෙදාහැරීමක නිරතවුණා. ඒ, සාම්ප්‍රදායික ගොවි ඇඳුමෙන් සැරසීගෙනයි.  විරෝධතාවට එක්වූ ගොවීන්ගේ ප්‍රධාන ඉල්ලීමක් වූයේ ගොවි විශ්‍රාම වැටුප නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසයි.[JPG]72601_1[/JPG]
[JPG]72601_2[/JPG]
[JPG]72601_3[/JPG]
[JPG]72601_4[/JPG]
[JPG]72601_5[/JPG]
[JPG]72601_6[/JPG]
[JPG]72601_7[/JPG]
[JPG]72601_8[/JPG]
[JPG]72601_9[/JPG]
[JPG]72601_10[/JPG]
[JPG]72601_11[/JPG]