ශ්‍රී ලංකාවේ සහායට අකාශි එයි.

Saturday, 07 December 2013 - 8:02

%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B7%92+%E0%B6%91%E0%B6%BA%E0%B7%92.
ජපාන විශේෂ නියෝජිත යෂුෂි අකාශි විශේෂ සංචාරයක් සඳහා හෙට (08) දිවයිනට පැමිණෙනවා. ඔහු දෙසැම්බර් 13 වන දා දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ රැදී සිටීමට නියමිතයි. යෂුෂි අකාශි මෙම සංචාරයේ දී ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා, විදේශ අමාත්‍ය ජී.එල්. පීරිස් ඇතුළු රජයේ නිලධාරීන් සහ විපක්ෂ නියෝජිතයන් ද හමුවනු ඇති.  මෙම සාකච්ඡාවලදී ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සාමය උදෙසා අඛණ්ඩව ක්‍රියා කිරීමේ වැදගත්කම ඔහු ලෝකයට අවධාරණය කරනු ඇතැයි වාර්තා වනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ සාමය ගොඩනැගීම, පුනරුත්ථාපන සහ ප්‍රතිසංස්කරණය සම්බන්ධයෙන් වන ජපාන රජයේ විශේෂ නියෝජිත යෂුෂි අකාශි දිවයිනට පැමිණෙන 23 වන වතාව මෙයයි.