අභිමානය පාවාදිය නොහැකියි. ඇමති ජී.එල්.

Sunday, 08 December 2013 - 7:46

%E0%B6%85%E0%B6%B7%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%92.++%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%A2%E0%B7%93.%E0%B6%91%E0%B6%BD%E0%B7%8A.
පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ, අධිකරණ අමාත්‍යාංශය සහ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශ වැය ශීර්ෂයන් සංශෝධන සහිතව ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වුණා. එහිදී අදහස් දක්වමින් විදේශ අමාත්‍ය ජී.එල්. පීරිස් ප්‍රකාශ කළේ ජාත්‍යන්තරය හමුවේ රටේ ජනතාවගේ අභිමානය පාවාදිය නොහැකි බවයි. ඒ පිළිබඳව සහ ඊයේ දිනයේ පාර්ලිමේන්තුවේ තොරතුරු ඇතුළත් අයවැය 2014 විශේෂාංගය.

[MP3]s72972[/MP3]