වීඩීයෝ : ඇත් දළ යුවළක් යාල වනෝද්‍යානයේ නිලධාරීන් සොයා ගනී

Monday, 09 December 2013 - 12:03

%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%93%E0%B6%BA%E0%B7%9D+%3A+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%85+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%85%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BD+%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%9D%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%93
තිස්සමහාරාම,සිතුල්පව්ව මාර්ගයේ උද්ධකන්දර ප්‍රදේශයේ පාලු නිවසක සගවා තිබූ ඇත් දළ යුවළක් යාල වනෝද්‍යානයේ නිලධාරීන් විසින් අද පස්වරුවේ සොයා ගනු ලැබුවේ ඔවුන්ට ලැබුණු තොරතුරකට අනුවයි. සැකකරු නිවසින් පලා ගොස් ඇති අතර ඔහු සොයා මෙහෙයුම් සිදු කරන බව යාල  වනෝද්‍යානයේ  නිලධාරියෙකු සදහන් කළා.