ගොවි විශ්‍රාම වැටුප ලබාදෙන වයස ගැන ගැටලූ.

Wednesday, 11 December 2013 - 7:53

%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B8+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B4+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%83+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B6%BD%E0%B7%96.
සාම්ප්‍රදායික කර්මාන්ත සහ කුඩා ව්‍යවසාය සංවර්ධන, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු, කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමණාකරන යන අමාත්‍යාංශවල වැය ශීර්ෂ ඊයේ (10) පාර්ලිමේන්තුවේදී සංශෝධන සහිතව සම්මත වුණා. අය වැය කාරක සභා අවස්ථා විවාදයේ 9 වන දිනය වන අද (11) යෞවන කටයුතු සහ ජනමාධ්‍ය හා ප්‍රවෘත්ති යන අමාත්‍යාංශවල වැය ශීර්ෂ විවාදයට ගැනෙනවා. ගොවි විශ්‍රාම වැටුප ලබාදෙන වයස පිළිබඳව ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී පුළුල් සංවාදයක් ඇතිවුණා. පාර්ලිමේන්තුවේ ඊයේ දිනයේ තොරතුරු ඇතුළත් අයවැය 2014 විශේෂාංගය.

[MP3]s73176[/MP3]


නව ඉන්දීය මහකොමසාරිස්, විදේශ ඇමති හමුවෙයි
Tuesday, 26 May 2020 - 14:59

ශ්‍රී ලංකාවේ, නව ඉන්දීය මහකොමසාරිස් ගෝපාල් බග්ලේ අද විදේශ... Read More

ඉන්දියාවේ කොරෝනා ආසාදිතයන් එක්ලක්ෂ 45,000ක්
Tuesday, 26 May 2020 - 14:36

කොරෝනා වෛරසයෙන් වැඩිම බලපෑමකට ලක්වූ රටවල් 10 ට එක්වී ඇති ඉන්දියාවේ... Read More

Update - වැල්ලම්පිටියේ ගින්න පාලනය කෙරේ
Tuesday, 26 May 2020 - 14:35

වැල්ලම්පිටිය - වෙන්නවත්ත ප්‍රදේශයේ පිහිටි පරිප්පු ඇසුරුම්... Read More