සාක්ෂි ආරක්ෂා කිරීමේ පනත ලබන වසර මුල.

Wednesday, 11 December 2013 - 8:35

%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%92+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%AD+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%BD.
සාක්ෂි ආරක්ෂා කිරීමේ නීතිය පනතක් ලෙස ගෙන එන බව අධිකරණ අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් පවසනවා. ඊට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව ඇති අතර එය මාර්තු මාසයේදී පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇති. අධිකරණ අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් සහ දිවයිනට පැමිණ සිටින ජපාන විශේෂ නියෝජිත යසුෂි අකාශි අතර හමුවක් ඊයේ (10) පැවැත්වුණා. එම හමුවෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා. එහිදී වැඩිදුරටත් කරුණු දක්වමින් අමාත්‍යවරයා සදහන් කළේ මෙරට වත්මන් තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ජපන් විශේෂ නියෝජිතයා දැනුවත් කළ බවයි.