යුක්රේනයට සම්බාධක පැනවීම පිළිබඳව ඇමෙරිකාව සාකච්ඡා අරඹයි.

Thursday, 12 December 2013 - 8:34

%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B6%B3%E0%B7%80+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A1%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B6%BA%E0%B7%92.
යුක්රේනයට සම්බාධක පැනවීම සම්බන්ධයෙන් ඇමෙරිකාව විසින් සාකච්ඡා ආරම්භ කර තිබෙනවා. විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ යුක්රේනයේ පවතින දේශපාලන අර්බුදකාරි තත්ත්වය මත මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවයි. දැනට යුක්රේනයේ ආණ්ඩුවට විරෝධය පළ කරමින් ජනතාව විසින් විරෝධතා ආරම්භ කර තිබෙනවා. විරෝධතා හේතුවෙන් යුක්රේනයේ දෛනික කටයුතුවලට ද බාධා එල්ල වී ඇති බවයි විදෙස් වාර්තා පෙන්වා දෙන්නේ.