පූජ්‍ය ගලබොඩ ඤාණීස්සර හිමිගේ 70 වැනි ජන්ම දිනය වෙනුවෙන් පිංකම් රාශියක්

Saturday, 14 December 2013 - 20:47

%E0%B6%B4%E0%B7%96%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B7%9C%E0%B6%A9+%E0%B6%A4%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B7%93%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%BB+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%9A+70+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%92+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B8+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
හුණුපිටිය - ගංගාරාම විහාරාධිපති පූජ්‍ය ගලබොඩ ඤාණීස්සර හිමියන්ගේ 70 වැනි ජන්ම දිනය යෙදී තිබූ අද දිනයේ දී ඒ වෙනුවෙන් පිංකම් රාශියක් සිදු කෙරුණා. මේ සදහා කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතා ඇතුළු විශාල පිරිසක් එක්වී සිටියා.