13 එපා. පළාත් සභා ඇමති කියයි.

Sunday, 15 December 2013 - 7:53

13+%E0%B6%91%E0%B6%B4%E0%B7%8F.+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92.
උතුර පළාත් සභාවෙන් සිදුකරන ඇතැම් ඉල්ලීම් සාධාරණ බව ජාතික භාෂා සහ සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදි ප්‍රකාශ කළා. ඔහු කියා සිටියේ ඒ පිළිබඳව ආණ්ඩුව සහ පළාත් සභාව අතර පුළුල් සාකච්ඡාවක් ඇතිවිය යුතු බවයි. උතුරේ ආණ්ඩුකාරවරයා ඉවත් කර සිවිල් පුද්ගලයෙකු පත් කරන ලෙස එම පළාත් සභාව කරන ඉල්ලීම සාධාරණීකරණය කළ ඔහු කියා සිටියේ සිංහල පුද්ගලයෙකු ඒ වෙනුවෙන් පත් නොකරන ලෙස ඔවුන් ඉල්ලා නොමැති බවයි.
 
කෙසේ වෙතත් පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍ය ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළේ රටට අවශ්‍ය පළාත් සභා පාලනයක් නොවන බවයි. 13 වන සංශෝධනය අනවශ්‍ය බව පැවසූ ඔහු ඊට සංශෝධන අවශ්‍ය නැතැයිද අවධාරණය කළා.