මැ.කො. සහකාර සහ නි. කොමසාරිස්වරුන් කැඳවයි.

Sunday, 15 December 2013 - 13:00

%E0%B6%B8%E0%B7%90.%E0%B6%9A%E0%B7%9C.+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B1%E0%B7%92.+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B3%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92.
මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය සියලූම සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්වරුන් සහ නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස්වරුන් කොළඹට කැඳවා තිබෙනවා. මැතිවරන මහලේකම් කාර්යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේ ඉදිරියේදී විසුරුවා හැරීමට නියමිත පළාත් සභාවල මූලික කටයුතු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම මෙම සාකච්ඡාවේ අරමුණ වී ඇති බවයි. අදාළ සාකච්ඡාව මේ මස 27 වැනිදා පවත්වනු ඇති.