සඳෙහි නවතම ඡායාරූප පොළවට.

Monday, 16 December 2013 - 8:34

%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%92+%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B6%B8+%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B7%80%E0%B6%A7.
චන්ද්‍රයාගේ මතුපිට ගවේෂණය සඳහා චීනය විසින් උඩුගුවනට යැවූ යුටූ නැමති රොබෝ යානය මේ වනවිට සඳ මතුපිට ඡායාරූප පොළවට එවා ඇතැයි චීන මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කළා. යුටූ නැමති මෙම රොබෝ යානය පෙරේදා සන්ධ්‍යාවේ සඳ මතුපිටට ගොඩබස්වනු ලැබුවා. එය චන්ද්‍රයාගේ දේදුනු බොක්ක ලෙස හැඳින්වෙන තැනිතලා ප්‍රදේශයටයි ගොඩබස්වනු ලැබුවේ. චෑන්ක් ඊ 3 නැමති  චීන චන්ද්‍ර ගවේෂණ වැඩසටහන යටතේ රොබෝ යානය උඩු ගුවනට යවනු ලැබූයේ ලෝන්ග් මාච් නැමති දේශීය රොකට්ටුවක් මාර්ගයෙන්. සඳ මතුපිටට මෙලෙස ක්‍රමාණුකූලව ගවේෂණ යානයක් මෘදුව ගොඩබස්සවනු ලැබුවේ වසර 37 කට පසුවයි. ඒ අනුව සඳ මතට යානයක් ගොඩබැස්සවූ තුන්වන රට බවට චීනය පත්වනවා.