විජේදාසගේ පනත් කෙටුම්පත ගැන තීන්දුව කථානායක දැනුම් දෙයි.

Tuesday, 17 December 2013 - 12:55

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%A2%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%9A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92.
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජේදාස රාජපක්ෂ විසින් මීට පෙර පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කළ පෞද්ගලික පනත් කෙටුම්පත ඉදිරි දිනයකදී ඉදිරිපත් කිරීමට හැකියාවක් තිබෙන බව කථානායක චමල් රාජපක්ෂ අද (17) දැනුම් දුන්නා. පාර්ලිමේන්තු ස්ථාවර නියෝග 47 / 5 යටතේ මෙම පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමට හැකියාව පවතින බවත්, එය පක්ෂ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ මතය පදනම් කර ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව හිමි වන බවත් කථානායකවරයා මෙහිදී පැහැදිලි කළා. උපරිමාධිකරණ විනිසුරුවරුන්ට සාධාරණ සහා අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණයක් තහවුරු කිරීම මෙම පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවේ ඇතුළත් අතර මීට පෙර අවස්ථාවේදී එය ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ විරෝධතා හේතුවෙන් ඉදිරිපත් කිරීමට නොහැකි වුණා.

මේ අතර රජයේ සියලූ අමාත්‍යාංශවල වැය ශීර්ෂ විශේෂ කාරක සභා අවස්ථාවකට යොමු කර ඉදිරියේ ඒවා දින 10ක් ඇතුළත විවාද කර අවසන් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩු පක්ෂ සහ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් අද කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වූ කථානායක චමල් රාජපක්ෂ කියා සිටියේ පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී මේ සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීරණයක් ගන්නා බවයි.

මේ අතර, අද පාර්ලිමේන්තුවේ දී අමාත්‍යාංශ 23ක වැය ශීර්ෂයන් විශේෂ කාරක සභා අවස්ථාවක් යටතේ විවාදයට ගනු ලබනවා.