ශ්‍රී ලංකාවෙන් තවත් වාර්තාවක්.

Wednesday, 18 December 2013 - 8:04

%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A.
ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියානු කලාපය තුළ වඩාත් ළමා හිතකාමී රටක් බවට පත්වීම සම්බන්ධයෙන් වන වාර්තාව ඊයේ (17) ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙත පිළිගන්වනු ලැබුවා. ළමා හිංසන පිටුදැකීම සඳහා වූ දකුණු ආසියානු කලාපීය එකමුතුව විසින් කරන ලද අධ්‍යයනයකට අනුවයි වාර්තාව සකස් කර ඇත්තේ. එය ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙත පිළිගන්වනු ලැබුවේ ළමා සහ කාන්තා කටයුතු අමාත්‍ය තිස්ස කරලියද්ද විසින්. බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ පැවැති උත්සවයේදී ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙත විශේෂ සමරු තිළිණයක් ද ජාතික ළමාරක්ෂක අධිකාරිය විසින් පිළිගන්වනු ලැබුවා.