හපුතලේ නගර සභා අයවැයත් සම්මතයි.

Wednesday, 18 December 2013 - 14:39

%E0%B7%84%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B6%BB+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%92.
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට බලය හිමි හපුතලේ නගර සභාවේ ලබන වසර සඳහා වූ අයවැය අද සම්මත වුණා. නගර සභාවේ සභාපති උපුල් දිසානායක විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අයවැය ලේඛණයට පක්ෂව ඡන්ද 7 ක් හිමිවූ අතර, සන්ධානයේ මන්ත්‍රීවරුන් 6 දෙනා සමග එක්සත් ජාතික පක්ෂ නාගරික මන්ත්‍රීවරයෙකු ද අයවැයට පක්ෂව ඡන්දය ලබා දුන්නා. අයවැයට විපක්ෂව එක් ඡුන්දයක් හෝ නොලැබීම විශේෂත්වයක්. එහිදී විපක්ෂ නායක ජගත් පී.අබේනායක අයවැයට ඡන්දය ලබාදීමෙන් වැළකී සිටි අතර, තවත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ නාගරික මන්ත්‍රීවරයෙකු අද සභාවට පැමිණ සිටියේ නැහැ.