අදත් ආයතන දෙකක අයවැය පරාදයි.

Wednesday, 18 December 2013 - 19:30

%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%86%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B7%92.
දෙවරක් අයවැය පරාජයට පත්වූ පළාත් පාලන ආයතනවලට නව සභාපතිවරයෙකු  තෝරා පත් කිරීමේදී අයවැයට පක්ෂව ඡන්දය ලබාදුන් මන්ත්‍රීවරුන් අතරින් කෙනෙකු නම් කිරීමට නිදහස් සන්ධානය තීරණය කර තිබෙනවා. එහි මහ ලේකම් සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත කියා සිටියේ පරාජයට පත්වන පළාත් පාලන ආයතනවල උප සභාපති සෑමවිටම සභාපති ලෙස පත්කිරීමට සන්ධානය තීරණයක් ගෙන නොමැති බවයි.
 
එමෙන්ම චේතනාත්මකව අයවැය පරාජය කිරීමට ඡන්දය ලබාදුන් සන්ධාන මන්ත්‍රීවරුන් අයත් දේශපාලන පක්ෂයේ ලේකම්වරයාට දන්වා එම පක්ෂය ගන්නා විනය ක්‍රියාමාර්ග මත සන්ධාන සාමාජිකත්වයෙන් අදාළ මන්ත්‍රීවරයාව ඉවත් කිරීමටද නිදහස් සන්ධානය තීරණය කර තිබෙනවා.   

තවද නිදහස් සන්ධානය හෝ අදාළ පක්ෂයේ ලේකම්වරයා විසින් උපදෙස් ලබාදීමෙන් පසුවද එම උපදෙස්වලට පටහැනිව පළාත් පාලන ආයතනවල අයවැය පරාජය කිරීමට කටයුතු කරන මන්ත්‍රීවරුන්ට එරෙහිව දැඩි විනය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමටද සන්ධානය තීරණය කළ බවයි එහි මහ ලේකම්වරයා සඳහන් කළේ.