මෙරට උසම නත්තල් ගස කිලිනොච්චි ආරක්ෂක සේනා මූලස්ථානයේ.

Thursday, 19 December 2013 - 10:56

%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B6%8B%E0%B7%83%E0%B6%B8+%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%83+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A0%E0%B7%92+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B7%96%E0%B6%BD%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A.
ශ්‍රී ලංකාවේ  වාර්තාගත උසම නත්තල් ගස කිලිනොච්චි ආරක්ෂක සේනා මූලස්ථානයේදී ඉදිකර තිබෙනවා. එය හෙට දිනයේදී ආලෝකමත් කරන බවයි හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක බ්‍රිගේඩියර් රුවන් වනිගසූරිය සඳහන් කළේ.