ජාතික ගැටළුව විසඳීමේ තේරීම් කාරක සභාවේ කාලය මාස 06 කින් දීර්ඝ කෙරේ.

Thursday, 19 December 2013 - 19:15

%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%AD%E0%B7%9A%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%83+06+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9D+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A.
ජාතික ගැටළුව විසඳීමේ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ තේරීම් කාරක සභාවේ කාලය මාස 06 කින් දීර්ඝ කරන බව ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළා. අයවැය කාරක සභා විවාදයේ රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු සහ ඉදිකිරීම් ඉංජිනේරු සේවා නිවාස හා පොදු පහසුකම් පිළිබඳ අමාත්‍යාංශවල වැය ශීර්ෂයන්ද අද විවාදයට ගැනුණා. එහිදී එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගයන්ත කරුණාතිලක සඳහන් කළේ ග්‍රාම නිලධාරීන් අද වනවිට සිය දේශපාලන මතය ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා රජය යොදා ගන්නා බවයි. ඊට පිළිතුරු දුන් රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ඩබ්ලිව්.ඞී.ජේ.සෙනෙවිරත්න කියා සිටියේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලන සමයේදීද එවැනි සිද්ධීන් සිදුවූ බවයි.