මැ.කො. නව සභාපතිවරු ඉල්ලයි.

Friday, 20 December 2013 - 13:07

%E0%B6%B8%E0%B7%90.%E0%B6%9A%E0%B7%9C.+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%92.
දෙවරක් අයවැය පරාජයට පත්වු පළාත් පාලන ආයතනවල නව සභාපතිවරු නම් කර එවන ලෙස මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මහ ලේකම් සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත වෙත ලිඛිතව දැනුම් දී තිබෙනවා. මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේ නව සභාපතිවරුන් නම් කිරීම සඳහා මාසයක කාලයක් ලබා දී ඇති බවයි.