සුඩානයේ සිටින ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන් දිවයිනට.

Sunday, 22 December 2013 - 8:04

%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%A7.
සුඩානයේ සිටින ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන් කඩිනමින් මෙරටට ගෙන්වා ගැනීමට කටයුතු කරන බව විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය පවසනවා. එහි නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී මංගල රන්දෙණිය සඳහන් කළේ දකුණු සුඩානයේ ඇතිවී තිබෙන යුදමය වාතාවරණය හේතුවෙන් නැවත දැනුම් දෙන තුරු සුඩානයට ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන් යැවීම නවතා දැමීමටද විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය තීරණය කර ඇති බවයි. දැනට සුඩානයේ ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන් 70 ත් 75 ත් අතර ප්‍රමාණයක් සේවය කරන අතර ඔවුන් ඊජිප්තු තානාපති කාර්යාලය හරහා යළි ගෙන්වා ගැනීමට කටයුතු කරන බවයි විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරිවරයා තවදුරටත් කියා සිටියේ.