‘‘මෙදා සැරේ අපිටත් නත්තල්’’ වැඩසටහන අද දවස පුරා.

Monday, 23 December 2013 - 7:35

%E2%80%98%E2%80%98%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E2%80%99%E2%80%99+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%83%E0%B6%A7%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B6%AF%E0%B7%80%E0%B7%83+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8F.
‘අසිරිමත් නත්තල’ මිනිස්කමින් අරුත් ගන්වමින් හිරු එෆ්.එම්. මෙවර මෙදා සැරේ අපිටත් නත්තල් වැඩසටහන 4 වන වතාවටත් අද ආරම්භ කළා. අතිශය සාර්ථක වූ  ඒ.බී.සී මාධ්‍ය ජාලයේ හිරු එෆ්.එම්. ඇතුළු සහෝදර මාධ්‍ය ආයතන වන, ෂා එෆ්.එම්, ගෝල්ඞ් එෆ්.එම්. , සන් එෆ්.එම් සහ සූරියන් එෆ්.එම්. වසර ගණනක සිට මෙය සංවිධාන කරන්නේ අඩු පහසුකම් සහිතව ළමා නිවාසවල වෙසෙන කුඩා දරුවන්ට තමන් කැමැති තෑගි භෝග ලබාදීම සඳහායි.  

දරුවන්ගේ ඒ අහිංසක ඉල්ලීමට සංවේදී සිත් ඇති හිරු ආදරණීය ශ්‍රාවකයන් අදාළ තෑගි භෝග පසුගිය දින කිහිපය පුරා ඒ.බී.සී මාධ්‍ය ජාලය වෙත ගෙනවිත් භාර දුන්නා. පසුගිය වසර තුනේ දී හිරු අසන්නන්ගේ උපරිම ප්‍රතිචාර ලැබුණු මෙම වැඩසටහනට මෙවර ඊටත් වඩා කිහිප ගුණයකින් ඉහළ ප්‍රතිචාර ලැබී තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව පුරා විහිදී සිටි හිරු අසන්නන් දරුවන් ඉල්ලා සිටි තෑගි වලට අමතරව ඉතා විශාල තෑගි ප්‍රමාණයක් අප වෙත ලබා දුන්නා. ඒවා ද අද දිනයේ දරුවන් අතර සමසේ බෙදා දීමටයි හිරු එෆ්.එම්. කටයුතු කරන්නේ. ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවල ළමා නිවාස රැසක දරුවන් දහස් ගණනකට මෙවරත් තෑගි ලබාදීම විශේෂත්වයක්. දරුවන් වෙනුවෙන් හිරුගේ මැදිහත්වීමට ශ්‍රාවක ඔබගෙන් ලැබුණු ප්‍රතිචාරය ඉතා අගය කොට සලකන අතරම, ඔබ බලාපොරොත්තු වන ආකාරයෙන්ම එම දරුවන් වෙත අදාළ තෑගි පිරිනැමීමට හිරු එෆ්.එම්. අද දවසේ සූදානම් වනවා.