වීඩියෝ: තවත් අයවැය 03 ක් සන්ධානය පරදියි.

Tuesday, 24 December 2013 - 19:09

%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%3A+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BA+03+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%92.
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට බලය හිමි පළාත් පාලන ආයතන තුනක අයවැය අදත් (24) පරාජයට පත්වුණා. හිඟුරක්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාවේ පළමුවර අයවැය ඡන්ද විමසීම අද යළි පැවති අවස්ථාවේදී එය පරාජයට පත්වූයේ වැඩි ඡන්ද 6 කින්. පසුගියදා පැවති ඡන්ද විමසීම විනිවිද භාවයකින් තොර බවට උතුරුමැද පළාත් පාලන කොමසාරිස්වරිය කර තිබූ දැනුම්දීමකට අනුවයි අද යළිත් එහි ඡන්ද විමසීමක් සිදුකරනු ලැබුවේ.

මේ අතර මැදිරිගිරිය ප්‍රාදේශීය සභාවේද අයවැය පළමුවරට ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාවේදී එය වැඩි ඡන්දයෙන් අද (24) පරාජයට පත්වුණා. 17 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත එම ප්‍රාදේශීය සභාවේ අයවැයට ඡන්දය විමසන අවස්ථාවේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් පස්දෙනා සමග එහි උප සභාපතිවරයා ඇතුලූ ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් හතරදෙනෙකුද ඊට විරුද්ධව ඡන්දය භාවිතා කිරීම හේතුවෙනුයි එය පරාජයට පත්වුණේ.

මාතලේ - අඹන්ගඟ කෝරලය ප්‍රාදේශීය සභාවේ අයවැයද අද පරාජයට පත්වුණේ වැඩි ඡන්ද එකකින්. රහස් ඡන්දයක් ලෙස පැවති ඡන්ද විමසීමේදී අයවැයට විරුද්ධව ඡන්ද 5 ක්ද පක්ෂව ඡන්ද 4 ක්ද ලැබී තිබුණා.