පාසල් සිසුන් අතර මත් උවදුර මැඬලීමට විශේෂ වැඩපිළිවෙලක්.

Thursday, 26 December 2013 - 7:44

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%8B%E0%B7%80%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AC%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A.
පාසල් සිසුන් අතර මත්ද්‍රව්‍ය ව්‍යාප්තවීම පාලනය කිරීම සඳහා ලබන වසරේ සිට විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන බව අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය පවසනවා. එහි සභාපතිනී ලේෂා ද සිල්වා හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සඳහන් කළේ මෙහිදී පාසල් සිසුන් මත්ද්‍රව්‍යවලට ඇබ්බැහිවීම වැළැක්වීම සම්බන්ධයෙන් දෙමව්පියන් හා ගුරුවරුන්  දැනුවත් කිරීමට ද කටයුතු කරන බවයි. මෑත කාලීනව පාසල් සිසුන් තුළ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින අතර ඊට බාහිර පාර්ශව කිහිපයක ක්‍රියාකාරීත්වය හේතු වන බවයි සභාපතිනිය කියා සිටියේ.