පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් නියාමනය කෙරේ.

Friday, 27 December 2013 - 7:47

%E0%B6%B4%E0%B7%9E%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BD+%E0%B6%86%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A++%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A.
පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලවල සේවය කරන ආචාර්ය මහාචාර්යවරුන් සම්බන්ධයෙන් කරුණු සොයා බලන බව උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසනවා. එම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආචාර්ය සුනිල් ජයන්ත නවරත්න හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සඳහන් කළේ ලබන වසරේ සිට මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන බවයි. එහිදී රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලවල මහාචාර්යවරුන් පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලවල සේවය කරන්නේ නම් ඔවුන්ගේ කටයුතු පිළිබඳවද විමසා බැලීමක් සිදු කෙරෙනු ඇති.