සුඩාන අර්බුදය ගැන අප්‍රිකානු නායකයන් අතර සාකච්ඡා.

Friday, 27 December 2013 - 9:10

%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A1%E0%B7%8F.
වාර්ගික ගැටුම් උත්සන්න වී ඇති දකුණු සුඩානයේ වාතාවරණය පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා නැගෙනහිර අප්‍රිකානු නායකයන් කෙන්යාවේදී මුණගැසෙනවා. කෙන්යාව, ඉතියෝපියාව සහ සුඩානය ඇතුලූ රටවල් 8 කින් සමන්විත නැගෙනහිර අප්‍රිකානු රාජ්‍ය එකමුතුවයි මෙලෙස සාකච්ඡාවලට එක්වන්නේ. දින 12 ක් තිස්සේ දකුණු සුඩානයේ පවතින ගැටුම්වලින් මියගිය සංඛ්‍යාව දහසකට අධිකයි. තවත් 50 000 ක් පමණ ජගත් සංවිධාන රැකවරණය යටතේ සිටින බව සඳහන්. මේ අතර දකුණු සුඩානයේ ජගත් සංවිධාන සාම සාධක භටයින් සංඛ්‍යාව 12 000 දක්වා ඉහළ නැංවීම හෙට සිට ආරම්භ වනු ඇති.