තනතුර අහිමිවූ අලව්වේ සභාපති යළි පුටුවේ වාඩිවෙයි.

Friday, 27 December 2013 - 12:41

%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB+%E0%B6%85%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%80%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92.
ලබන වසර සඳහා වූ අයවැය දෙවරක් පරාජයට පත්වීම නිසා ධුරය අහිමිවූ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට බලය හිමි අලව්ව ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති සන්ධ්‍යා කුමාර අද ප්‍රාදේශීය සභාවට පැමිණ සභාපති පුටුවේ යළි අසුන් ගත්තා. ඒ හේතුවෙන් සභාවේ වැඩකටයුතු සිදුකරගෙන යාමට ගැටළු මතුවූ බවයි එම ස්ථානයට ගිය හිරු වාර්තාකරු ප්‍රකාශ කළේ. ප්‍රාදේශීය සභාවේ ලේකම්වරයා අසුනෙන් ඉවත්වන ලෙස ඔහුගෙන් ඉල්ලා සිටියත් සභාපතිවරයා ඊට එකඟත්වයක් පළකර නැහැ. නව පළාත් පාලන පනතට අනුව දෙවරක් අයවැය පරාජයට පත්වූ පළාත් පාලන ආයතනවල සභාපතිවරුන්ට සිය තනතුර අහිමිවනවා.