වීඩීයෝ : රට දෙකඩ වන කිසිදු බලතලයක් දෙන්නේ නැහැ. - ජනපති

Monday, 30 December 2013 - 20:55

%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%93%E0%B6%BA%E0%B7%9D+%3A+%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B6%A9+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90.+-+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92
රට බෙදීමට හෝ දෙකඩවීමට මුල්වන ආකාරයේ කිසිදු බලතලයක් ලබාදීමට කුමන අවස්ථාවත් සූදානම් නොමැති බව ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ දකුණු පළාත් සභා පරිපාලන ගොඩනැගිල්ල, ‘‘දක්ෂිණපාය’’ ජනතා අයිතියට පත්කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින්. එහිදී ජනාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ පළාත් සභා ක්‍රමය පිළිබඳ යම් යම් මත ඇති නමුත් තමාගේ මතය නම් පළාත් සභා වේවා මධ්‍යම ආණ්ඩු වේවා කවුරු වුවත් සේවය කළ යුත්තේ ජනතාවගේ සුභසෙත සඳහා බවයි.[JPG]74449_1[/JPG]
[JPG]74449_2[/JPG]
[JPG]74449_3[/JPG]
[JPG]74449_4[/JPG]
[JPG]74449_5[/JPG]
[JPG]74449_6[/JPG]
[JPG]74449_7[/JPG]
[JPG]74449_8[/JPG]
[JPG]74449_9[/JPG]