ඉන්දුනීසියාවේ ගිනි කන්දක් සක්‍රියයි.

Tuesday, 31 December 2013 - 13:12

%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92.
ඉන්දුනීසියාවේ - මවුන්ට් සිනබුං ගිනි කන්ද සක්‍රිය වීම හේතුවෙන් පුද්ගලයින් 19,000 ක් එම ප්‍රදේශය අතහැර ගොස් තිබෙනවා. විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ ගිනිකන්ද පිපිරීයාමත් සමඟ අඩි 23,000 ක් ඉහළට ලාවා විසිරී ඇති බවයි. ඉන්දුනීසියානු ආපදා කළමනාකරණ බලධාරින් විසින් ගිනි කන්ද අවට කිලෝමීටර් 5 ක සීමාවක්  ආරක්ෂිත කලාපයක් බවට නම් කර තිබෙනවා. මෙම ගිනි කන්ද මුල්වරට සක්‍රිය වූයේ 2010 වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේදීයි. ඉන්දුනීසියාව පිහිටා ඇත්තේ ගිනිකඳුවලින් ගහන සීමාවකයි. මීට පෙර ඉන්දුනීසියාවේ වෙනත් ගිනිකන්දක් සක්‍රිය වීම හේතුවෙන් පුද්ගලයින් 350 දෙනෙකු මියගියා.