තෙල් මිල ඩොලර් 50ටත් අඩුවෙයි.

Tuesday, 06 January 2015 - 9:27

%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%A9%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BB%E0%B7%8A+50%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92.
ලෝක වෙළදපළේ තෙල් මිල ඊයේ (05) දිනයේදී වසර 5කට පසු ප්‍රථම වරට ඩොලර් 50ටත් වඩා අඩු වී තිබෙනවා. ඇමරිකානු වෙළදපළේ බොරතෙල් බැරලයක මිල මෙලෙස ඊයේ දිනයේදී ඩොලර් 50ට වඩා පහත වැටුණු අතර බ්‍රිතාන්‍ය වෙළදපළේ බොරතෙල් බැරලයක මිල ද ඩොලර් 53 දක්වා සියයට 6කින් පහත වැටුණා. පසුගිය වසර මැද භාගයේ සිට ලෝක වෙළදපළේ බොරතෙල් මිල සියයට 50කින් පමණ පහත වැටී තිබෙනවා.