ආර්ථික වේගය 7.7% යි

Monday, 16 February 2015 - 13:38

%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%9C%E0%B6%BA+7.7%25+%E0%B6%BA%E0%B7%92
මෙරට ආර්ථික වර්ධන  වේගය සියයට 7 යි දශම 7 ක මට්ටමක පවතින බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසනවා. පසුගිය වසරේ අවසන් කාර්තුවේ මෙම ආර්ථික වර්ධන වේගය  පෙන්නුම් කර ඇති බවයි ඔවුන් නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වෙන්නේ. මෙවැනි ආර්ථික වර්ධන වේගයක් පවත්වාගෙන යෑම සඳහා මෙරට කර්මාන්ත හා සේවා අංශයෙන් වැඩි දායකත්වයක්  ලබාදී තිබෙනවා. අදාළ කාලය තුළ තේ සහ පොල් නිෂ්පාදනය ඉහළ ගොස් ඇති අතර රබර් නිෂ්පාදනයේ පසුබෑමක් දක්නට ලැබෙන බවයි මහ බැංකුව තවදුරටත් සඳහන් කළේ.