ආනයනික අර්තාපල් සඳහා බද්ද රුපියල් 40 දක්වා ඉහළට

Thursday, 19 February 2015 - 8:39

%E0%B6%86%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%8A+40+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
ආනයනික අර්තාපල් කිලෝවක් සඳහා රජය විසින් පනවා ඇති බද්ද රුපියල් 40 ක් දක්වා ඉහළ නංවා තිබෙනවා.  දේශීය අර්තාපල් ගොවියා නගා සිටුවීමේ අරමුණින් මෙය ක්‍රියාත්මක කර ඇති බවයි හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ගොවි කටයුතු සහ පර්යේෂණ ආයතනය සඳහන් කළේ.  

මේ වනවිට දේශීය වශයෙන් වගා කෙරුණු මහ කන්නයේ අර්තාපල් වෙළඳපොලට ලැබෙමින් පවතිනවා. ඒවා දැනට කිලෝවක් වෙළඳපොලේ අලෙවි වන්නේ රුපියල් 80 ත් 100 ත් අතර මිලකටයි. කෙසේ වෙතත් ආනයනික අර්තාපල් රුපියල් 60 ත් 80 ත් අතර මිලකට අලෙවි වුණා. නව බද්ද මගින් දේශීය සහ ආනයනික අර්තාපල් මිල සමාන මට්ටමක පවත්වාගැනීමටයි රජය අපේක්ෂා කර ඇත්තේ.