ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයා නැවතත් බිල් ගේට්ස්

Tuesday, 03 March 2015 - 8:18

%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B7%80+%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B8+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%9A%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A
ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයා ලෙස මයික්‍රොසොෆ්ට් නිර්මාතෘ බිල් ගේට්ස් 16 වන වතාවට ද නම් කර තිබෙනවා. කීර්තිමත් ෆෝබ්ස් ව්‍යාපාරික සඟරාව මගින් ලබාදී ඇති දත්තවලට අනුව බිල් ගේට්ස් නැවතත් මෙක්සිකෝවේ ව්‍යාපාරික කාලෝස් ස්ලිම් පැරදවීමට සමත් වුණා. බිල් ගේට්ස්ගේ වත්කම ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 79.2ක් ලෙස ගණන් බලා ඇති අතර කාලෝස් ස්ලිම්ගේ වත්කම ඩොලර් බිලියන 72.7ක්.