වරාය නගරය නිසා චීන සමාගම පොලි ගෙවනවලු

Thursday, 12 March 2015 - 12:28

%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B6%BB%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8F+%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%B8+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%94
රජය කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය සිදුකළ  සී.එච්.ඊ.සී. හෙවත් චීන පෞද්ගලික සමාගමට මෙහි වැඩ නවතා දැමීම නිසා දිනකට ඇමරිකානු ඩොලර් තුන් ලක්ෂ අසු දාහක පාඩුවක් සිදුව ඇති බව එම සමාගම සඳහන් කරයි.තවද ඔහුන් සඳහන් කරන පරිදි මේ සඳහා මුදල් තවත් සමාගමකින් ගත් එයටද ඔහුන්ට පොළී ගෙවීමට සිදුව ඇති බවයි.

රජය කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය සඳහා සී.එච්.ඊ.සී. හෙවත් කොළඹ වරාය නගර පෞද්ගලික සමාගම සමඟ ගිවිසුමකට එළැඹුණේ පසුගිය 2014 වසරේ සැප්තැම්බර් 16 වැනිදායී. කෙසේ වෙතත්, පසුගිය බදාදා පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩලය වරාය නගරයේ ඉදිකිරීම් නැවැත්වීමට තීරණය කළා. එම තීරණයෙන් පසුවත් වරාය නගරයේ ඉදිකිරීම් සිදුවන අකාරයක් දැකගන්නට ලැබුණා. කෙසේ වෙතත්, ඊයේ පස්වරුව වනවිට එහි වැඩකටයුතු සිදුකෙරුණේ නැහැ. හෙක්ටයාර 233 ක් මුහුද ගොඩකර සාදන ලද මෙම වරාය නගරයෙන් හෙක්ටයාර 125 ක් ශ්‍රී ලංකාවට අයත් වන අතර, ඉතිරිය අයත් වන්නේ චීනයටයි.

කොළඹ වරාය නගරය ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 1යි දශම 4 ක් වැය කරන අතර මුළුමනින්ම සම්පූර්ණ කළ පසු අනෙකුත් ආයෝජන සමග එහි වටිනාකම ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 13 ක් පමණ වනු ඇති බවයි චීන ඉදිකිරීම් සමාගම සඳහන් කළේ. ව්‍යාපෘතියේ සම්පූර්ණ වානිජමය අවදානම තම සමාගම දරණ බවත් චයිනා කොමියුනිකේෂන්ස් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් සමාගම වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.