සිග්නල් ශ්‍රී ලාංකීය නාමය නැවත වරක් ගිනස් පොතේ සනිටුහන් කරයි

Wednesday, 25 March 2015 - 11:34

%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
ශ්‍රී ලංකාවේ මුඛ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛ පෙලේ වෙළඳ නාමයක් වන සිග්නල් දත් කුහර වලින් තොර ශ්‍රී ලංකාවක් ගොඩනැඟීමේ තේමාව යටතේ යහපත් මුඛ සෞඛ්‍ය සත්කාරයන් දේශය තුල දියත් කරමින් සුවිශේෂී ගිනස් වාර්තාවක් පාසල් දරුවන්ගේ හා දන්ත ප්‍රජාවගේ සහභාගිත්වයෙන් පිහිටුවන ලදි. පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ දන්ත වෛද්‍ය පීඨය සහ ශ්‍රී ලංකා දන්ත වෛද්‍ය සංගමය සමඟ එක්වි මහනුවර ප්‍රදේශයේ දියත් කල මෙම වැඩසටහනෙදි එක් ස්ථානයක් තුල එක් දිනකදි සිදූ කරන ලද වැඩිම දන්ත වෛද්‍ය පරික්ෂණ සංඛ්‍යාව වෙනුවෙන් මෙම ගිනස් වාර්තාව පිහිටුවිය. මෙම ගිනස් වාර්තාව සඳහා පුද්ගලයින් 9334 දෙනෙක් මහනුවර ගැටඹේ ක්‍රිඩාංගනයේ  එක් දිනකදි දන්ත වෛද්‍ය පරික්ෂාවට ලක් විය.