චීනය ඇදවැටෙන හැටි

Wednesday, 15 April 2015 - 10:48

%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%87%E0%B6%AF%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92
චීනයේ ආර්ථික වර්ධන වේගය අඩුවී තිබෙනවා. විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ මේ වනවිට සියයට 7 ක ආර්ථික වර්ධන වේගයක් චීනය තුළ දක්නට ලැබෙන නමුත් මීට පෙර එම අගය පැවතියේ සියයට 7.3 ක බවයි. ලොව දෙවන විශාලතම ආර්ථිකයට හිමිකම් කියන්නේ චීනයයි. 1990 වසරෙන් පසුව වාර්තාවූ අඩුම ආර්ථික වර්ධන වේගය මෙය වන අතර ගතවූ 15 වසර තුළ එරට ආර්ථික වර්ධන වේගය සියයට 7.7 ක් සහ සියයට 7.4 ක පැවතියා.