2014 ආර්ථිකයේ වර්ධනය 7.4% ක්

Thursday, 30 April 2015 - 13:10

2014+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA+7.4%25+%E0%B6%9A%E0%B7%8A
2014 වසරේදී මෙරට ආර්ථිකය 7.4% කින් වර්ධනය වී තිබෙනවා. එහි ඉලක්කය වූයේ 7.8 ක්. කෙසේ නමුත් 2013 වසරේ පැවති 7.2% ක වර්ධනයට සාපේක්ෂව එය වර්ධන ප්‍රවනතාවක් ලෙස සැළකිය හැකි බවයි මහ බැංකුව පවසන්නේ. 2014 වසරේ මහ බැංකු වාර්ෂික වාර්තාව මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් අද මුදල් අමාත්‍යවරයා වෙත පිරිනමා තිබෙනවා. 2014 වසරේදී මෙරට කෘෂිකර්මාන්තය වර්ධනය වී ඇත්තේ 0.3% කින් පමණයි. කර්මාන්ත අංශය 11.4% කින්ද, සේවා අංශය 6.5% කින්ද වර්ධනය වී තිබෙනවා.