රුපියල පාවෙයි

Saturday, 02 May 2015 - 16:09

%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය පාවී හැරීමට මහබැංකුව ඊයේ (01) ඉඩ සලසා දුන්නා. ඒ අනුව ඩොලරයක් සඳහා විනිමය අනුපාතිකය සටහන් වූයේ රුපියල් 132.90ත්, රුපියල් 133ත් අතර පරාසයකයි. පසුගිය පෙබරවාරියෙන් පසු රුපියලේ අගය පාවී හැරීමට ඉඩ සැලසූ ප්‍රථම අවස්ථාව මෙයයි. එහෙත් එය සියයට 10ක ප්‍රමාණයකට සීමා කිරීමටයි මහබැංකුව පියවර ගත්තේ. දීර්ඝ නිවාඩුවක් ආසන්නයේ ආනයනකරුවන්ගෙන් ඩොලරය සඳහා පැවැති ඉහළ ඉල්ලූම හේතුවෙන් රුපියලේ අගය කෙරෙහි පීඩනයක් පැවැති බව මූල්‍ය වෙළඳපළ විශ්ලේෂකයන් ප්‍රකාශ කළා.