වෙනසක් නෑ

Friday, 22 May 2015 - 13:13

%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%91
වානිජ බැංකු සමඟ  සිදුකෙරෙන ගණුදෙනුවලදී බලපැවැත්වෙන ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික තවදුරටත් නොවෙනස්ව පවත්වා ගැනීමට ශ්‍රී  ලංකා මහබැංකුව තීරණය කර තිබෙනවා. මේ අනුව ස්ථාවර තැන්පතු පහසුකම් සඳහා සියයට 6 ක පොලී අනුපාතිකයක් සහ ස්ථාවර නිකුතු පහසුකම් සඳහා සියයට 7.5 ක පොලී අනුපාතිකයක් තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වනු ඇති. මහ බැංකුවේ නවතම මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති ඇගයීමට අනුව මෙරට පුද්ගලික අංශයේ ණය වර්ධනයක් ඉදිරියේදී දැකිය හැකියි. පසුගිය මාර්තු මාසයේදී වානිජ බැංකුවලින් පුද්ගලික අංශය ලබාගත් ණය ප්‍රමාණය සියයට 13.9 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.